Her får du professionel hjælp

Når du kommer første gang på klinikken vil du opleve at der er god tid til en grundig undersøgelse af hele kroppen. Jeg vil teste dine bevægelser og se på kroppens stilling og led, for at finde de ubalancer eller dysfunktioner du har. 

Ud fra testene kan jeg finde årsagen til de smerter eller problemer du generes af. En fejlstilling eller lås i bækkenet kan ikke ses på en skanning eller røntgen-billede men et led jeg mærker der ikke bevæger sig under bevægelsetesten kan give smerter i flere områder i kroppen. Smerter som fx. spændings-hovedpine, nakkespændinger, skuldersmerter, hoftesmerter eller gentagne  hold i ryggen. 

Ud fra diagnosen vil du efterfølgende blive tilbudt et behandlings- eller genoptræningplan, som tilpasses de dysfunktioner testen afslører. 

Den præcise teknik, der anvendes, afhænger helt af problemets karakter og din oplevelse af problemet. 

IMG_1323 2
Min baggrund

Jeg uddannet manuel terapeut og kan undersøge, diagnosticer og behandle problemer i bevægeapparat. Jeg har  specialiseret mig i bækkendysfunktioner og idrætsskader og har mere end 15 års erfaring med alle former for skader. Jeg benytter mig af forskellige manuelle teknikker og vælger de der afhjælper dit problem bedst.  Et behandlingsforløb hos mig starter med en grundig undersøgelse, hvor målet er at finde årsagerne til dine symptomer. 

Under den kliniske undersøgelse sker der flg

De forskellige test afgør hvad problemet er og ud fra resultaterne planlægges behandlingsforløbet. Du informeres om behandlingens forventede længde. Og hvornår du kan genoptage din sport eller arbejde igen. I nogle tilfælde kan jeg vurdere, at en anden fagperson udfører en supplerende undersøgelse det kan f.eks. være røntgen eller MR-skanning.

Behandlingstekniker der anvendes

Manuelle tekniker er en vigtig del af behandlingen, der med en bred vifte af metoder kan løse op for muskelspændinger, arvæv og lign.

MET er en manuel teknik der bruges til at undersøge og behandle nedsat bevægelighed I kroppens led. MET benyttes når behandleren vil genoprette bevægeligheden i kroppens led og øge mobilitet og stabilitet. Når der behandles med MET kontrollerer og lokaliserer behandleren muskellåsen, mens patienten aktivt styrer kraften i behandlingen.

Kroppen er sammensat af 6 muskelkæder, som er forbundet via muskelhinder. Hvis test viser sig at kæderne er påvirkede er MFR et utroligt godt redskab. MFR er en speciel massage teknik hvor man strækker muskelhinderne og derved giver plads til at musklerne kan afslappes og blodcirkulationen i området øges. Denne teknik er meget blød og bruges ofte ved akutte tilstande.

En teknik hvor man ved små blide ryk påvirker stramme ledbånd og led kapsel for at forbedre kvalitet og omfang af led bevægelsen.

Også kaldet strækbehandling – tilstræber først og fremmest at mindske trykket på komprimerede nerverødder og belastede ligamenter, og derved smertelindre men også indirekte ved at mindske inflammation og hævelse.

Ved mobilisering med impuls og lille bevægeudslag forstår man manipulation. Teknikken kaldes også High Velocity Low Amplitude Thrust, altså en hurtigt udført lille præcis impuls/stødbevægelse.

Er en anerkendt videnskabelig behandlingsform, hvor der anvendes dybe tryk på specifikke punkter på kroppen triggerpunkter. Myofascielle triggerpunkter udløser særlige smertemønstre, og er en hyppig årsag til at der opstår smerter i muskler og led.


De dybe tryk med fingrene dæmper smerte, da kroppen reflektorisk udløser endorfiner under behandlingen. Smertesignalerne “overdøves” lokalt i rygmarven af de sansesignaler, som behandlingen trigger. Triggerpunkt behandling fjerner både smerterne og årsagen til smerterne.

Organerne har direkte mekanisk tilknytning til kroppens fascier og ligamenter. Hvis disse strukturer er forkortede/adderende kan de give smerter og funktionsforstyrrelser i bevægeapparatet. Derfor er det vigtigt at kunne identificere nedsat mobilitet i disse strukturer.

Nedsat mobilitet af organernes fascier og ligamenter i forhold til bevægeapparatet er desværre en hyppig årsag til bevægelseshæmninger. For at genoprette fuld funktion og elasticitet i vævet igen bruges der nogle teknikker som kan frigøre og mobilisere fascierne og ligamenterne der ligger omkring organerne.

For eksempel kan venstre side iskiassmerter kan være et symptom, der kan stamme fra fascie problemer omkring organerne og ikke muskulære/ skeletale dysfunktioner, som vi normalt opfatter det. Smerter i højre skulder og hen over ryggen, svarende til den thorakolumbale overgang kan være refereret smerte fra leverens fascier. Smerter omkring sacroiliaca leddet kan være fra blærens ligamenter etc. Derudover er organer og bevægeapparat forbundet gennem nerveforsyning, og det kan give gener som refereret smerte.