Idrætsskader

Hyppige skader ved idræt

Idræt er sjovt og kan styrke kroppen, men for meget kan blive en belastning for kroppen.  Forkert træning, eller for meget træning, kan give skader på muskler, led og knogler.  Der kan opstå forskellige typer af skader i forbindelse med idræt.  

Har du en skade eller smerter, eller kan du ikke præstere det sammme som du har kunnet, så kontakt mig nu. I klinikken vil du blive undersøgt af en veluddannet og fagligt dygtigt behandler så du er sikret en effekt behandling af høj kvalitet .  

De hyppigste skader er:

Behandlingen består af flere forskelige metoder som kan løse op for muskelspændinger, arvæv og lign. Idrætsskader og muskelskader bliver behandlet med K-laser og avancerede bløddelsteknikker hvor leddene rettes op.  Muskler og led betragtes som en helhed og behandles derfor altid samtidig. Behandlingen består af flere forskelige metoder som kan løse op for muskelspændinger, arvæv og lign.

Her på hjemmeside kan du se hvilke behandlingsmetoder der anvendes.

Har du smerter i kroppen, eller kan du ikke præstere det sammme som du har kunnet, så kontakt mig nu.