Homøopatisk medicin

Taummell S et sikkert alternativ til gigtmedicin

I over 50 år er Trumeel S blevet anbefalet af terapeuter over hele verden som et sikkert alternativ til konventionel smertelindring og behandling af inflammation. Trumeel S er fri for bivirkninger og kan passende anvendes ved langvarig brug, hvis det findes nødvendigt. Trummeel S kan anvendes mod en bred vifte af inflammatoriske tilstande.

Når du få en idrætsskader støder du nok på begreberne betændelse, infektion, overbelastning, irritation og inflammation. Inflammation og betændelse bliver i dag brugt om det samme, altså synonymt. Inflammation er kroppens svar på en skade eller irritation. Det gælder både ved akutte skader, fx en ankelforstuvning eller en fibersprængning, eller de skader, som vi gradvist pådrager os, overbelastnings skaderne, fx skinnebensbetændelse, springerknæ, akillessene smerter.

Symptomer ved inflamation:

Trummeel S anvendes  i dag mod en bred vifte af inflammatoriske tilstande og nogle af de centrale elementer i dette middel er planteudtræk fra Arnica, Calendula , Chamomilla , Echinacea , Hamamelis , Hypericum , Millefolium og Symphytum. Hver enkelt planteudtræk medvirker til den helbredende proces .

Der er situationer, hvor det kan være relevant at bruge gigtmedicin i forbindelse med en skade, men du skal være opmærksom på, at denne type medicin kan medføre alvorlige bivirkninger. Da smertestillende medicin, vil svække kroppens naturlige signaler om behov for aflastning og hvile, skal du sikre dig, at behandlingen med medicinen sker under din læges opsyn.

Når du ikke lytter til kroppens signaler, men vælger at dæmpe smerterne med medicin, og fortsætter med den hårde fysiske belastning,  risikerer du at få en varig skade, som kan begrænse dine udfoldelsesmuligheder resten af livet.